Визуализация

Интерактивна карта на модела на данните може да бъде разгледана тук.

Карта на 100 наименовани туита от 01.04 може да бъде разгледана тук.

Карта на туитовете от 14.04 може да бъде видяна тук.

Модел на данните

За обучение на модела на данните е използван файлът с всички пречистени туитове тук  14MB в JSON формат и тук 13MB като CSV.

Моделът може да се изтегли от тук  60MB като .model файл.

Архив със скриптове за трениране, проверка на сходство и визуализация с Bokeh и matplotlib може да се изтегли от тук  52MB.

База от данни

Базата от данни с импортираните оригинални туитове може да получите тук 36MB MySQL.

Архив изтеглени туитове

Изтеглете целия архив от туитове от тук (оригинални – ZIP размер 93MB) и от тук (почистени – ZIP размер 4MB) или изберете индивидуален ден от таблицата по-долу.

# Оригинален Почистен
1 01.04 01.04
2 02.04 02.04
3 03.04 03.04
5 05.04 05.04
6 06.04 06.04
7 07.04 07.04
8 08.04 08.04
9 09.04 09.04
10 10.04 10.04
11 11.04 11.04
12 12.04 12.04
13 13.04 13.04
14 14.04 14.04
15 15.04 15.04
16 16.04 16.04